Reklam Alanı

Aristotales Sözleri, Aristo Sözleri

Sitemizin bu sayfasında M.Ö 384 yılında Stagira şehrinde doğan Antik Yunan Flozofu Aristotales'e ait sözler yer almaktadır, Platon ile Batı düşüncesinin en önemli iki filozofundan biri sayılmakta olan ve Fizik, gökbilim, ilk felsefe, zooloji, mantık, siyaset ve biyoloji gibi konularda pek çok eser vermiş olan Aristo'ya ait sözlerin tamamını burada bulabilirsiniz.
Aristotales Sözleri, Aristo Sözleri

Sitemizin bu sayfasında yer alan aristotales sözlerini veya diğer adı ile aristo sözlerini burada sizler için bir araya getirdik, burada yer alan sözleri sosyal ağlarda, facebook, twitter gibi hesaplarınızda paylaşabilirsiniz.

Aristotales Sözleri, Aristo Sözleri

Umut insanı uyandıran bir rüyadır.

İnsan politik bir hayvandır.

İyi, basit; kötü ise çok yönlüdür.

Dost; kişinin ikinci benliğidir.

Yetinmesini bilenler mutludur.

İnsanları iyi yapan yasalardır.

Alçak olan kimse düşmekten korkmaz.

Umut, uyanık adamın rüyasıdır.

Eğitimin kökleri acı, meyveleri tatlıdır.

Sabır acıdır, fakat meyvesi tatlıdır.

  Sponsorlu Bağlantılar 
  Sponsorlu Bağlantılar 
İradene hakim fakat vicdanına esir ol.

Hukuk her şeyin üzerinde olmalıdır.

Demokrasi despotizmin en ileri şeklidir.

İnsan, doğası gereği siyasi hayvandır.

Bütün; başı, ortası ve bir sonu olandır.

İyiliğe gücün yetmezse, kötülük etme.

Arzu; bir şeyi istemek veya söylemektir.

Çünkü doğaya güvenilir, paraya değil.

İnsanın içinde olanlar dışında anlam buluyor.

Kanun düzendir, iyi kanun iyi düzendir.

Yüreklilik güçle birleşince büsbütün artar.

İsteklerini tutsak al, vicdanına tutsak ol.

Bütün insanlar doğaları gereği bilmek isterler.

İlkeler ya da ilk nedenler bilimidir felsefe.

Tüm insanlar doğaları gereği bilmeyi arzular.

Cesaret kuvvetle birleşince birazcık artar.

Bir ‘dost’ kimdir? Iki vücutta bulunan tek bir ruhtur.

Tek mantık düşünebilmekse; evet, akıllıyız.

Her devinim, ne denli hızlıysa o denli devinimdir.

Utanç gençlerin süsü, yaşlıların yüz karasıdır.

Eflatun’u severim ama gerçeği daha çok severim.

İnsanlar bir açıdan iyi pek çok açıdan kötüdür.

Yalnızlık vahşi hayvanlara yada Tanrıya mahsustur.

Kimi ister, kimi verir; doğa ile insan bir bütündür.

Bilge kişi zevk aramaz, kaygı ve acılardan uzak durur.

Çok süslenenlere bakın; hepside gizlenmek istiyordur.

Mutluluğun özü, bizdeki tam bilgi ve ruh doğruluğudur.

Ruhun güzelliği bedenin güzelliği kadar çabuk görünmez.

Hiçbir dahi, biraz çılgınlık karışımından yoksun olamaz.

Herkesin haksız olması, senin haklı olduğunu göstermez.

Yaratılış bakımından bütün kişiler öğrenmek isteği içindedirler.

Hayatı bir şölen sofrası gibi bırakmalı, ne susuz ne de sarhoş olarak.

İnsan ve hayvan arasındaki tek fark düşünmektir düşünebilen.

Kimse tesadüfle veya onun vasıtasıyla doğru ve akıllı olmaz.

Kimilerinin gerçekten özgür olabilmesi için ötekilerin köle olması gerekir.
Kahraman, çevresine ölüm yaymaz, ama ölüme meydan okur.

En büyük suçlar zaruri olanı değil de, fazla olanı elde etmek için işlenir.

Hiç kimse rastlantıyla ya da onun aracılığıyla doğru ve akıllı olmaz.

Akıllı insan düşündüğü herşeyi söylemez, fakat söylediği herşeyi düşünür.

Ortak tehlikeler, birbirlerinin can düşmanı olanları bile birleştirir.

İyi rejimler arasında demokrasi en kötüsüdür, ancak kötülerin en iyisidir.

Şiir, daha felsefidir ve ciddiye alınmayı tarihten daha çok hak eder.

İyi iki anlama gelir: Birisi mutlak iyidir. Diğeri ise birisi için iyi olandır.

Bilgi doğuştan akılda yoktur, ama akıl bilgiyi üretecek kapasitededir.

Hükümetlerin alınyazılarını belirleyenler, her zaman silah taşıyanlardır.

Herkes en fazla kendi çıkarını, en az başkalarının çıkarını düşünür.

Boşuna kendinizi kandırmayın; sürekli yaptığınız şey neyse siz osunuz.

Tek istikrarlı devlet, tüm insanların yasa önünde eşit olduğu devlettir.

bütün insanların düşünecegi bir akli vardır ve kullanmasını bilmek gerekir.

Yalnız erdemi bilmek yetmez, ona sahip olmak, onu yapmak da gerekir.

Adalet ilkin devletten gelmelidir. Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir.

Mevkilerini para ile satan kimseler, masraflarını geri almak yoluna düşerler.

İnsan düşünen bir hayvandır, insanları tanıdıkça hayvanlara saygı duyuyorum.

Kişiler başaklara benzerler, içleri boşken başları havadadır, doldukça eğilirler.

Bilim, iyi zamanlarda servet, kötü zamanlarda bir sığınak ve iyi bir yol göstericidir.

Zayıflar her zaman adalet ve eşitlik isterler. Güçlülerse bunların hiçbirini takmaz.

Sözün en güzeli, söyleyenin doğru olarak söylediği, dinleyenin de yararlandığı sözdür.

Aristoteles sözleri ile sizlerde bu ünlü felsefecinin düşüncelerine ortak olabilirsiniz.

Felsefe kişilerin yaşamı merak etmesinden doğar. Yaşamı en çok merak eden çocuklardır.

Sıradan insanlar gibi konuş, bilge adamlar gibi düşün; böylelikle herkes seni anlasın.

Eğitim görmüş aklın işareti, herhangi bir düşünceye onu kabul etmeden önçe açık olmasıdır.

Dünya bir hücredir yalnızlığa seni iten fakat seni düşündürüp olgunlaştıran ortamda olabilir.

Gerçek mutluluk mal ve mülke sahip olmak ile değil, akıl ve erdeme sahip olmak ile mümkündür.

Biz, tekrar tekrar yaptığımız şeyleriz. Demek ki mükemmellik bir eylem değil, bir alışkanlıktır.

Sevmek acı çekmektir, sevmemek ölmek.Sevmek zevktir ama yanlız sevilmenin hiçbir zevki yoktur.

Erdem ve kabiliyet yönünden üstün olan kimselerin arkasından gitmek ve onlara uymak doğrudur.

Fazileti olmayan insan, hayvanların en kirlisi, en vahşisi, en muhteris ve en doymak bilmez olanıdır.

Okuyup yazanla okumayıp yazmayan arasındaki ayrılık, ölülerle diriler arasındaki ayrılık kadardır.

Arzu öyle bir şeydir ki, hiç doymak bilmez; bir çok insanların hayatı, arzuları doyurma yollarını aramakla geçer.

İnsanlar arzularına son olmadığı için, bu arzuları tatmin edecek vasıtalara da son olmamasını isterler.

Erdem bilincine sahip olmak yeterli değildir. Erdeme erişmek için ya da iyi insan olmak için çaba göstermeliyiz.

İsteklerine gem vuranı, düşmanlarını alt edenden daha yürekli sayarım; en çetin yengi öz yengidir de ondan.

Yanlış yoldan gitmenin birden çok yolu vardır. Ama doğruyu yapmanın tek bir yolu bulunur. Yanlış yapmak bu yüzden kolay, doğruyu bulmak ise bu yüzden zordur.

İşler, iş olarak şerefli veya şerefsiz diye ayrılmazlar. Yapılışlarındaki maksada göre şerefli veya şerefsiz olurlar.

Hiçbir iyilik sahtelikle bir arada gitmez; doğru hiçbir zaman yanlışa yer vermez. Kendini olduğundan fazla göstermek de, çoğu kez gururdan değil budalalıktandır.

İnsanoğullarının yönetimi sanatı üzerinde düşünen herkes, devletlerin geleceğinin gençlerinin eğitimine bağlı olduğu konusunda ikna olmuşlardır.

Bütün dünyevi yaşam bir hastalıktır, bir tür duygu oluşumudur. En iyisi hiç doğmamış olmaktır. Eğer insan, bir felaket olup da doğmuşsa, en hızlı şekilde ölmeyi denemelidir.

Her kişi öfkelenir, bu çok kolaydır; ancak tam istenilen kişiye, tam ölçüsünde, tam zamanında, tam yerinde, tam yöntemince öfkelenmek, ne herkesin yetkinliğindedir, ne de kolaydır.

Devlet birçok kişi tarafından yönetilirse bu ona, tıpkı giderleri toplulukça kaynaklanan şölenin tek kişinin hazırlayacağı bir şölenden daha üstün olması gibi bir üstünlük sağlar. Onun içindir ki çoğunluk, birçok durumda, her kim olursa olsun tek bir kişiden daha iyi bir yargıçtır… Ayrıca çokluk daha güç bozulur ya da kıstırılır. Kötü bir anında olan ya da konuya ilişkin çok güçlü duyguları bulunan bir kişinin yargısı ister istemez çarpık olacaktır. Öte yandan, bir kitlenin yargıda bulunması durumunda, kitleyi oluşturan her kişinin aynı anda duygulara kapılmasını ve yargısını çarpıtmadan ayarlamak güçtür…

Aristotales Sözleri, Aristo Sözleri sayfamızın burada sonuna geldik diğer ünlü sözlerine göz atmak için sitemizin ünlü sözleri sayfasına göz atabilirsiniz.
  Sponsorlu Bağlantılar 
  Sponsorlu Bağlantılar 

Yorum Gönder

0 Yorumlar