Reklam Alanı

En Güzel Hz. Ali Sözleri, Anlamlı Hz. Ali Sözleri

İslam Devleti'in son halifesi ayrıca Peygamber efendimiz'in damadı olan Hz. Ali'ye ait en güzel sözleri, anlamlı Hz. Ali sözlerini sizler için bir araya getirdik. İşte en güzel Hazreti Ali sözleri;

hz. ali sözleri, en güzel hz. ali sözleri, en anlamlı hz. ali sözleri, özlü hz. ali sözleri


En güzel sözler sitemizin dini sözler sayfasının bu kısmını Şir-i Yezdan yani Allah’ın Aslanı olarak anılan ve Adaleti ile bilinen H.z Ali'ye ait olan etkileyici sözleri bir arşiv halinde hazırladık.
Hz. Ali radıyallahu anh'a ait olan özlü sözleri Facebook, Twitter gibi sosyal hesaplarınızda arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz.

Hz. Ali (radıyallahu anh) Hakkında Kısa Bilgiler;

Hz. Ali, İslam Devleti’nin 656-661 yılları arasında halifeliğini yaptı. İslam peygamberi Hz. Muhammed’in (s.a.v.) hem damadı hem de amcası Ebu Talib’in oğlu olan Hz. Ali, Peygamber Efendimiz’in İslam’a davetini kabul eden ilk erkektir.Hz. Ali, Hicret’ten yaklaşık 22 sene önce milâdî 600 yılında Mekke-i Mükerreme’de doğmuştur. Kaʻbe’nin içinde doğduğu nakledilir.

Peygamber Efendimiz’in amcasının oğlu, damadı ve dördüncü halifesidir. Babası Ebû Tâlib, annesi Fâtıma bint-i Esed, dedesi Abdulmuttalip’tir. Künyeleri Ebü’l-Hasan ve Ebû Türâb, lâkabı Haydar, ünvanı Emîru’l-Mü’minîn’dir. “el-Murtezâ: Kendisinden râzı olunan, Allah’ın rızâsını kazanmış” ve “Esedü’llahi’l-ğâlib: Allah’ın her zaman gâlip gelen kuvvetli arslanı” gibi lakapları da vardı.

Çocukluğunda hiç puta tapmadığı için daha sonraları "Kerremallahu vecheh" "Allah yüzünü mükerrem kılsın, şereflendirsin!" duâsıyla anılmıştır. Sahabe arasında bu şekilde yâd edilen tek kişidir.

ALLAH'ın arslanı Kûfe’de 661 yılında bir Hâricî olan Abdurrahman bin Mülcem tarafından sabah namazına giderken yaralandı. Bu yaranın tesiriyle iki gün sonra 26 veya 28 Ocak 661’de şehit oldu. Bugün Necef diye bilinen Kûfe’ye defnedildi.

En Güzel Anlamlı Hz. Ali Sözleri

Adaletiyle tüm herkesin gönlünü kazanan, savaşçı kişiliğiyle her zaman en ön saflarda yer alan Hz. Ali'ye ait en güzel sözleri bir araya getirdik. Bu sayfada yer alan Hz. Ali'ye ait unutulmaz sözleri Facebook, Twitter hesaplarınızda paylaşabilirsiniz. İşte, Hz. Ali etkileyici sözler, Hz. Ali Facebook Sözler, Hz. Ali adaletli sözler, Hz. Ali resimli sözler;
hz. ali sözleri, en güzel hz. ali sözleri, en anlamlı hz. ali sözleri, özlü hz. ali sözleri
Kendisine edep yüklenen kimsenin kötülükleri azalır.

“Sözün gümüş olsa da, ey nefs sükut (suskunluk) altındır.

Memurlarınızın hareketlerini kontrol ediniz ve bunun için güvendiğiniz samimi kişileri kullanınız. Mektuplar ve müracaatlara bizzat kendiniz cevap veriniz.

“Eğrinin gölgesi ԁe eğriԁir.”

Yaptığı günah bir işle öğünmek, o günahı yapmaktan daha kötüdür.

“İnsan cahil olduğu şeyin düşmanıdır.”

Zalime gelip çatan adalet günü, mazlumun uğradığı cevir ve cefa mihnetinden çetindir. Şiddet son dereceyi buldu mu ferahlık gelir çatar. Bela halkaları tam daraldı mı genişlik yüz gösterir.

“Allah seni özgür yaratmışken, başkasının kölesi olma.”

İlim hiçbir servet ile satın alınmaz. Onun içindir ki, bir cahil ne derecede zengin olursa olsun, en fakir bir âlim ile mukayese olunmaz.

“Güzellik giyinenlerin süslülüğü ile oluşmaz; bilgi ve terbiye ile güzel olunur.”

Yalancıların başlıca sıfatları şunlardır: önce sana diller döker, birçok şeyler vaat eder, sonra senden vazgeçer, daha sonra da arkandan senin aleyhine birçok şey söyler.

“Akıl gibi mal, iyi huy gibi dost, edep gibi miras, ilim gibi şeref olmaz.”

Fasık ve günahkar kimselerle arkadaş olmaktan kaçın çünkü kötülük kötülüğe kavuşur.

“Yaptığın iyilikleri ve sana anlatılanları gizle.”

Sabır iki kısımdır; belaya sabır iyi ve güzeldir. Bundan daha güzeli, haramlara karşı sabırdır.

“İkiyüzlünün dilinde tat, kalbinde fesat gizlidir.

Sırlarını ona buna açıyorsan başına gelecek zilletlere razı ol.

 “Gerçekleri söylemekten korkma.”

Kendisini beğenen ve kendisinden razı olan kimse birçok üzüntü ve acı çeker.

“Biri sana sırtını çevirirse üzülme, böylece dostunla düşmanını ayırt etmiş olursun.”

Halka karşı daima içinizde sevgi ve nezaket besleyin. Onlara bir canavar gibi davranmayın ve onları azarlamayın.

“Eğer yoksullaşırsan, yoksulluğunu gönül zenginliğin ile tedavi et.”

Mürüvvet; insanın, kendisini lekeleyecek şeylerden kaçınması ve güzellik kazandıracak şeylere yaklaşmasıdır. Fazilet, gücü yettiğinde affetmektir.

“Bin defa mazlum olsan da bir defa zalim olma.”

Kendini tanımayan kimse kurtuluş yolundan uzaklaşarak cehalet ve sapıklık yoluna giriverir.

“Nice kan vardır ki onu dil döker.”

Yapman gereken hayırlı, yararlı işleri yarına bırakma. Bakarsın yarın olur da, sen olmazsın.

“Ölümü unutmak kalbi paslanmasındandır.”

Sabır iki türlüdür: istemediğin, hoşlanmadığın şeye sabretmek ve sevdiğin, istediğin şeye sabretmek.

“Aynı dili konuşanlar değil aynı duyguları paylaşanlar anlaşabilir.”

Mal, harcandığı kadar sahibine ikramda bulunur. Kişinin yaptığı cimrilik kadar ona ihanet eder.

“En kuvvetli kişi kendi nefsine galip olan kişidir.”

Söz sizin ağzınızda olduğu sürece, söz sizin esiriniz, söz ağzınızdan çıktıktan sonra siz sözünüzün esiri olursunuz.

“Cimri zengin, cömert yoksuldan daha yoksuldur.”

İyi niyetlilik gönle ferahlık, bedene esenliktir.

“Cahiller çoğalınca bilginler garip olur.”

Sana niçin yaptığını sorduklarında utanacağın ve yalanlamaya kalkacağın işleri yapmaktan çekin.

“Bütün insanlar Allah’ın kuludur. Lakin hiçbir kimse diğer bir kimsenin kulu değildir.”

Hiç kimsenin hatasını yüzüne vurmayınız. O hatayı işleyene hatasını, başka birini misal göstererek anlatınız.

“Kalp kör olduktan sonra gözlerin görmesinde hiçbir fayda yoktur.”

Kendi çocuğunu edeplendirdiğin şeyle yetimi de edeplendir ve çocuğunun eğitimi için yararlandığın yerden yetim için de yararlan.

“Anadan, babadan kalanlara yetim derler, bana kalırsa asıl yetim olanlar, akıldan mahrum olan kimselerdir.”

Yanlışını gününde görüp nefsine sitem edersen yanlışın faydaya dönüşür. Dünde kalan yaşam geçmişle yok olur gider.

“Üç şey hayatı tatsızlaştırır: kin, kıskançlık ve kötü huydur.”

Zamanının bir kısmı maziye karıştı. Geride kalan günlerinin sayısı da belli değil, fırsat varken çalış.

“Söz ilaç gibidir. Azı faydalı, çoğu zararlıdır.”

Amel eden cahil kişi, yoldan başka yerde yürüyen gibidir. Bu yürüyüşü ona, ihtiyacından uzaklaşmaktan başka bir şey kazandırmaz.

“Açık kalpli mert düşman, içinden pazarlıklı dosttan iyidir.”

Öfke kötü bir arkadaştır. Kusur ve çirkinlikleri açığa çıkarır, insanı kötülüğe yakınlaştırıp iyilikten uzaklaştırır.

“Düşene sevinme zamanın sana ne sakladığını bilemezsin.”

Yoksula yardımı dilenmeden yap. Sen onu el açmak zorunda bırakırsan, verdiğin sadaka ile onun sadakadan daha değerli olan haysiyetini satmaktan kurtarırsın.

“Küçüklükte soru soran kimse, büyüdüğünde cevap veren biri olur.”

Akıllı; şehvetten uzaklaşan, ahireti dünya ile değişmeyendir. Akıllı, yalnız ihtiyacı kadar ve delille konuşur, sadece ahiretinin ıslahı için çalışır.

“Kendisini beğenen ve kendisinden razı olan kimse birçok üzüntü ve acı çeker.”

Yüzünüze karşı yapılan şişirme övgüleri dinlemekten kendinizi koruyunuz çünkü onlar kalpleri kirletip ortalığa pis bir koku yayarlar.

“Zaman bana karşı maske takındı, beni tanımazlıktan geldi, bilmedi ki ben güne saygılıyım ve talihsizliklerin en korkulusunu bile kolay şeymiş gibi karşılarım.”

Hızlı yükselenlere imreniliyor. Oysa en hızlı yükselenler toz, duman, saman ve tüydür.

Takva, dini ıslah, nefsi muhafaza eder ve mürüvveti süsler.”

Kendini cömertliğe alıştır ve her ahlakın en iyisini seç çünkü iyilik alışkanlık haline gelir.

“Sabır iki kısımdır: sevmediğin şeye sabretmek ve sevdiğin şeye sabretmek.”

Söz dilinin sustuğu ve amel dilinin söylediği nasihat hiçbir kulak tarafından kovulmaz ve onun faydası ile hiçbir fayda bir olmaz.

“Yumuşak ahlak soyluluk ve büyüklüktendir. Yumuşak huyluluğun bitmez tükenmez kaynağı ol. Kimseye asla eziyet etme, yaptığın şeyin sonuçlarını görür ve duyarsın.”

Susmak, sana ağırbaşlı bir elbise giydirir ve sonunda özür dileme zorundan korur.

“İlim, insanı Allah’ın emrettiği şeylere götürür, züht ise o şeylere erişilmesini kolaylaştırır.”

Yoksula yardımı dilenmeden yap. Sen onu el açmak zorunda bırakırsan, verdiğin sadaka ile, onun sadakadan daha değerli olan haysiyetini satmaktan kurtarırsın.

“Fazla yemek ve yemek üstüne yemekten kaçının. Zira fazla yiyen kimse fazla hasta olur.”

Fırsat karınca yürüyüşü ile gelir, yıldırım hızı ile gider

“Kendisini beğenen ve kendisinden razı olan bir kimsenin kusur ve zaaf noktaları aşikar olur.”

Sözünde duramayacağın bir yerde söz verme ve kefaletine vefa edemeyeceğin yerde kefil olma.

“Haksızlığın karşısında eğilmeyiniz. Çünkü hakkınızla beraber şerefinizi de kaybedersiniz.”

Söz dilinin sustuğu ve amel dilinin söylediği nasihat hiçbir kulak tarafından kovulmaz ve onun faydası ile hiçbir fayda bir olmaz.

“Sakladığın sır senin esirindir. Açığa vurursan sen onun esiri olursun.”

Kim bir işte halka öncü olursa, başkasını terbiyeye kalkmadan kendisini terbiye etmeli. Bu terbiye de diliyle öğüt vermeden önce, huyuyla öğüt vermek suretiyle olmalı. Nefsine muallim olup kendini terbiye eden kişi, insanlara muallimlik edip onları terbiye edenden daha fazla ululanmaya değer.

“İlim maldan hayırlıdır; İlim seni korur, sense malı korursun. Mal, vermekle azalır, ilim öğrenmekle çoğalır.”

Yumuşak ahlak soyluluk ve büyüklüktendir. Yumuşak huyluluğun bitmez tükenmez kaynağı ol. Kimseye asla eziyet etme, yaptığın şeyin  sonuçlarını görür ve duyarsın.

“Bir insana başkaları önünde verilen öğüt, öğüt değil, hakarettir.”

Yüzünüze karşı yapılan şişirme övgüleri dinlemekten kendinizi koruyunuz çünkü onlar kalpleri kirletip ortalığa pis bir koku yayarlar.

“Hiçbir zaman cahil bir insanla tartışmayı kazanamadım.”

Şerefine düşkün olan kötü cevap almaktan kendini sakınır. İnsanların davranışlarını düşünerek ve gözeterek onlarla uyum içinde yaşayan  kendi kişiliğini de korur.

“Söz ilaç gibidir azı yaşatır, çoğu öldürür.”

Kıskançlık insanın kalbi ve sinirleri üzerinde kötü etkiler bırakır ve insanı hasta eder.

“Öldükten sonra yaşamak isterseniz kalıcı bir eser bırakın.”

Söz sizin ağzınızda olduğu sürece, söz sizin esiriniz, söz ağzınızdan çıktıktan sonra siz sözünüzün esiri olursunuz.

“Dil bir ölçüdür; cehalet onu hafiflettiği gibi akıl da onu ağırlaştırır.”

Yaşamın tecrübeleri doğru karar verebilmeyi öğretti, öyle ki artık beni bitirmeye, yok etmeye gelen şeyleri ben bitirip yok ettim.

“Söylemediğin sözün hâkimi, söylediğin sözün mahkûmusun.”

Yeni ilmi şeyleri öğrenmekle, kalbinizin yorgunluğunu ve rahatsızlığını giderin çünkü kalpleriniz de vücudunuz gibi yorulur.

“Fırsat karınca yürüyüşü ile gelir, yıldırım hızı ile gider.”

Şahsınıza fenalık eden bir düşmanı affediniz. Lakin vatanınıza ve milletinize fenalık eden bir kimseyi asla affetmeyiniz.

En Güzel Resimli H.z Ali Sözleri

en güzel h.z ali sözleri, resimli h.z ali sözleri, anlamlı h.z ali sözleri, özlü h.z ali sözleri

en güzel h.z ali sözleri, resimli h.z ali sözleri, anlamlı h.z ali sözleri, özlü h.z ali sözleri

en güzel h.z ali sözleri, resimli h.z ali sözleri, anlamlı h.z ali sözleri, özlü h.z ali sözleri

en güzel h.z ali sözleri, resimli h.z ali sözleri, anlamlı h.z ali sözleri, özlü h.z ali sözleri

en güzel h.z ali sözleri, resimli h.z ali sözleri, anlamlı h.z ali sözleri, özlü h.z ali sözleri

en güzel h.z ali sözleri, resimli h.z ali sözleri, anlamlı h.z ali sözleri, özlü h.z ali sözleri

en güzel h.z ali sözleri, resimli h.z ali sözleri, anlamlı h.z ali sözleri, özlü h.z ali sözleri

en güzel h.z ali sözleri, resimli h.z ali sözleri, anlamlı h.z ali sözleri, özlü h.z ali sözleri

en güzel h.z ali sözleri, resimli h.z ali sözleri, anlamlı h.z ali sözleri, özlü h.z ali sözleri

en güzel h.z ali sözleri, resimli h.z ali sözleri, anlamlı h.z ali sözleri, özlü h.z ali sözleri

en güzel h.z ali sözleri, resimli h.z ali sözleri, anlamlı h.z ali sözleri, özlü h.z ali sözleri

en güzel h.z ali sözleri, resimli h.z ali sözleri, anlamlı h.z ali sözleri, özlü h.z ali sözleri

en güzel h.z ali sözleri, resimli h.z ali sözleri, anlamlı h.z ali sözleri, özlü h.z ali sözleri

en güzel h.z ali sözleri, resimli h.z ali sözleri, anlamlı h.z ali sözleri, özlü h.z ali sözleri

en güzel h.z ali sözleri, resimli h.z ali sözleri, anlamlı h.z ali sözleri, özlü h.z ali sözleri

En İyi Hikmetli H.z Ali Sözleri

• “Huşusuz kılınan namazda, dilin afetlerinden ve boş şeylerden sakınmaksızın tutulan oruçta, Kur’an’ı tefekkürsüz okumakta, kalbe nakşolmayan ilimde, infak edilmeyen malda, zor günlerde gösterilmeyen kardeşlikte, şükredilmeyen nimette, gönülden edilmeyen ihlassız duada hayır yoktur.”

• “İnsanlar bilmedikleri şeyin düşmanıdır.”

• “Cennet cömertlerin, cehennem cahillerin yeridir.”

• “Âlimlere: “Niçin öğretmediniz?” sorusu sorulmadan, cahillere: ‘’Niçin öğrenmediniz?’’ sorusu sorulmayacaktır.”

• “Cenneti arzulayan, hayırlara koşar. Ateşten korkan, şehvetlerden sakınır. Öleceğine inananın, nefsanî ve şehvanî lezzetleri yıkılır. Dünyayı bilene, musibetler zahir olur.”

• “Namus, güzelliğin sadakasıdır.”

• “Dinde edep ve mürüvvet, akl-ı selimin meyvesidir.”

• “Aklı tam olanın, sözü az olur.”

• “Sözlerinin amellerinden sayıldığını bilen kimse, az konuşur ve ancak kendisini ilgilendiren şeyleri söyler.”

• “Soruluncaya kadar susmak, susturuluncaya kadar söylemekten hayırlıdır.”

• “Alçakça söylenen söze karşılık vereyim deme, çünkü o sözün sahibinde onun gibi daha nice düşük sözler vardır. Cevabına yine onlarla cevap verir.”

• “Cahil ile sakın latife etme. Dili zehirli olduğundan gönlünü yaralar.”

• “İnsanlara anlayacakları şekilde konuşunuz.”

• “Eğrinin gölgesi de eğri olur.”

• “Allah’ın kullarına karşı hüsnü zan sahibi ol! Böyle olursan birçok yorgunluktan kurtulursun.”

• “Yanında Allah’ın, Resûlullah’ın ve evliyanın sünneti olmayan kimsenin elinde hiçbir şey yok demektir. Allah’ın sünneti sırrı gizlemek; Resûlullah’ın sünneti insanlar arasında güzel ahlak ile idare yolunu bulmak; evliyanın sünneti de insanlardan gelen eziyetlere katlanmaktır.”

• “Bir adamla dost olmak istersen (önce) onunla muayyen bir mesafede kal. Bu durumda iken sana normal davranırsa dostluğunu sürdür yoksa vazgeç.”

• “Kalbi düşmanlıklarla meşgul olan kişi, faydalı işler yapamaz. Çünkü kalp, iki zıt meşguliyeti bir arada bulunduracak kadar geniş değildir.”

• “Müminin tebessümü yüzünde, hüznü ise kalbindedir.”

• “Nimetin tamamına erişmek, İslâm üzere ölmektir.”

• “Övünmek Ademoğlunun neyine ki?! Evveli nutfe, sonu ise cifedir. Kendi rızkını dahi yaratamadığı gibi, kendini helakten de kurtaramaz.”

• “Hayat iki günden ibarettir. Bir gün lehine (yani sana tebessüm hâlinde), bir gün de aleyhine (yani hüzün içinde)dir. Gün lehine olduğunda şımarma, aleyhine olduğunda da daralıp feryad-ü figan etme!”

• “Bugün amel işleme günüdür, hesap yoktur. Yarın ise hesap vardır, amel işleme imkânı yoktur.”

• “Nefesler, ecele doğru atılan adımlardır.”

• “Zenginlerin, Allah katındaki mükâfatı talep ederek tevazu göstermeleri ne güzeldir. Bundan daha güzeli ise fakirlerin Allah’a tevekkül ederek zenginlere karşı müstağni davranmalarıdır.”

• “Mahrumiyet, minnet altında kalmaktan daha hayırlıdır.”

• “İffet, fakirliğin; şükür de zenginliğin süsüdür.”

• “Cimrilik bütün kötü ahlakı kendinde toplar.”

(Bu hakikatin mefhum-u muhalifince; merhamet de cömertliği, cömertlik tevazuyu, tevazu da hizmeti beraberinde getirir.)

• “Yoksul düştüğün zaman sadaka vererek Allah ile ticaret yap! Eline nimet geçtiği zaman çok şükret! Sakın az şükürle Allah’ın nimetlerini elinden kaçırma!”

• “Dünyanın nimetlerinden İslam nimeti sana kâfidir. Meşguliyetlerinden, taat meşguliyeti sana kâfidir. İbretlerinden, ölüm ibreti sana kâfidir.”

• “İlim, en hayırlı mirastır. Edep, en hayırlı sanattır. Takva, en hayırlı azıktır. İbadet, en hayırlı sermayedir. Salih amel, en hayırlı rehberdir. Güzel ahlak, en hayırlı yakın dosttur. Hilim, en hayırlı yardımcıdır. Kanaat, en hayırlı zenginliktir. Ölümü tefekkür, en hayırlı uslandırıcıdır.”

• “Amel-i salih gibi ticaret, sevap gibi kazanç, Allah’ın tevfiki gibi fayda, tevazu gibi asalet, ilim gibi şeref, şüphelilerden uzak durmak gibi vera, güzel ahlak gibi Allah’a yakınlık, farzları eda gibi ibadet, tedbir gibi akıl, birlik ve beraberlik gibi insanı kendini beğenmekten uzak tutan başka bir haslet yoktur.”

• “Amellerin en güç olanı dört haslettir:

1. Öfkeli anda affetmek.

2. Muhtaçken de cömert davranmak.

3. Kapalı ve tenha yerlerde nefsin şerrinden korunmak.

4. Korktuğu veya bir menfaat umduğu kimseye karşı da doğru söylemek.

• “Küçük musibetleri büyük göreni, Allah büyük musibetlere müptela kılar.”

• “Mal, nefsanî arzuların hammaddesidir. (Nefsanî ve dünyevî) arzular, sıkıntıların anahtarıdır. Haset de boş yorgunluğun bineğidir.”

• “(Dünyevî) arzu ve ümitler, basiretli kimseleri dahi âmâ eder.”

• “Kişinin kıymeti, istek ve arzularının kıymeti kadardır.”

• “Kim nefsin bitmek bilmeyen istek ve arzularının zebunu olursa, amelleri de kötü olur.”

• “Nasip, kendisine gelmeyene de gider.”

• “Canlarınız için cennetten başka bir karşılık ve değer yoktur. Öyleyse canlarınızı ancak cennet karşılığında satın!”

• “Allah dostları o kişilerdir ki, insanlar dünyanın zahirî görünüşüne baktıkları zaman, onlar dünyanın içyüzünü görürler.”

• “Bir kul, Allah’ın katındakine kendi elindekinden daha fazla güvenmezse imanı kâmil olmaz.”

Yorum Gönder

0 Yorumlar